Gnocchi

Potato pasta topped with a blend tomato sauce, parmesan, mozzarella, & ricotta cheese

  • $11.95